Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov, historické foto objektuEgon Schiele Art Centrum Český Krumlov, historické foto objektu

HISTORIE DOMU

1347
Krumlovští měšťané obdrželi od rožmberské vrchnosti právo várečné.

1503
Také městská obec jako instituce získala várečné právo, aby z tohoto zdroje příjmů mohla krýt vzrostlé výdaje. Nadále měli soukromníci vařit jen pivo ječné a obec jen pivo pšeničné.
První obecní sladovna a pivovar byly v dnešním č.p. 94-95, Na místě dnešního Schieleho centra byly čtyři měšťanské domy. Obec tyto domy postupně odkupovala.
Tyto objekty však byly pro provoz pivovaru nepraktické

1605
Bylo rozhodnuto postavit za veškeré volné prostředky obce pivovar nový.

1606
První stavební etapa proběhla v roce 1606 a byla svěřena místnímu zednickému mistrovi Hansi Hasovi. Tesařskou práci provedl mistr Sebestian Autengruber.

1607
Pro druhou stavební etapu se městská rada obrátila na renomovaného budějovického stavitele Dominika Cometu. Tesařskou práci provedl opět Šebestián Autengruber.

1608
Třetí etapa byla ukončena Dominikem Cometou a účetně uzavřena 10. 12. 1608.
Další důležitější řemeslníci:
kameníci Kašpar Cumeniss a František Venosta, pokrývač Václav Vašnpelc a zedník Hans Symandl.
Rozvrh etap byl stanoven tak, aby provoz pivovaru mohl pokračovat i během stavby.

17. a 18. století
Prováděna pouze pravidelná údržba. Na sklonku 18. století byla vestavěna na přední straně dvora pavlač.
Kvůli blízké řece neměl pivovar žádné sklepy. Pivo muselo být hned expedováno do hospod.
Od roku 1705 však byly využívány sklepy radniční.
Krumlovský obecní pivovar náležel mezi nejlepší v Čechách.

1887
U Vltavy vystavěna nová varna.

okolo 1900
Objevují se různé závady, zejména trhliny a uhnívání trámových prvků následkem nadměrné vlhkosti. Byly provedeny menší renovační práce.

1929
Výraznější stopy zanechala stavební přestavba v levé části pivovaru.

březen 1949
Uzavřen městský pivovar a objekty určeny jako sídlo Komunálních podniků: tyto měly nahradit bývalé soukromé řemeslnické provozovny převážně údržbářského a malovýrobního charakteru na základě celostátního plánování průmyslu a výživy.
V budovách bývalého pivovaru tak byla umístěna např. veřejná stravovna (závodní kuchyně), městské lázně, kanceláře, zámečnictví, výroba kovových oken, prádelna a čistírna, kominictví, nákladní taxi, kanceláře a archív podniku.
V rámci tzv. asanace města mělo být v prostorách budov zřízeno Městské divadlo.

K 31. 12. 1991
Okresní podnik služeb zrušen.

1992
Prostory převzaty Nadací Egona Schieleho ke zřízení Mezinároního Kulturního Centra.
Zahájeny stavební úpravy.

4. a 5. 11. 1993
Výstavou prací Egona Schieleho, Karla Valtera, Miroslava Párala a Guntera Damische slavnostně otevřena první rekonstruovaná část.

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Využíváme také cookies pro remarketing, které déle využívají reklamní a sociální sítě pro úpravu zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly zajímavé. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: