Informace Egon Schiele Art Centra Český Krumlov pro novináře

2022

Tisková zpráva k nové výstavní sezóně zde

Náhledy fotografií zde

Popisky k fotografiím zde

2021

Tisková zpráva k nové výstavní sezóně zde

2020

Nová sezóna v Egon Schiele Art Centru - tisková zpráva zde

2019

UNES-CO projekt Kateřiny Šedé - tisková zpráva zde [PDF 1.57 MB].

Projekt UNES-CO - tisková zpráva zde [PDF 315 kB].

Nová sezóna v Egon Schiele Art Centru POHLEDem ŽENY - tisková zpráva zde [PDF 316 kB]. 

Kateřina Šedá nabízí v Českém Krumlově práci snů: normální život na plný úvazek - tisková zpráva zde [PDF 675 kB].

 

2018

Pro rok 2018 jsme připravili několik samostatných výstav se zastřešujícím názvem POHLED ŽENY

Výstavní projekt byl připravován v souvislosti s výročím založení Československa a s tím spojeným rovným volebním právem i pro ženy a následnou dlouhou snahou žen získat rovnoprávnou pozici i ve výtvarném umění.

Téma rovnoprávnosti výrazně oživoval první prezident T.G.Masaryk zejména svým přístupem ke vzdělávání i k volebnímu právu. Se vznikem Československa byly do Národního shromáždění kooptovány i ženy a od té doby měly možnost jako rovnoprávné volit.

První zemí, která přiznala volební právo ženám byl Nový Zéland (1893). Itálie, Francie, či Japonsko umožnily ženám volit až po roce 1945; Švýcarsko dokonce až v roce 1971. Z tohoto pohledu bylo Československo velmi pokrokové.

Samozřejmě, že situace v různých odvětvích se vyvíjela pro ženy různě. Pro umělkyně byl zahájený proces zrovnoprávnění zdlouhavý a vzhledem k reálné situaci v muzeích a galeriích se dá říci, že nebyl dokončen dosud.

Ještě dnes se k mnoha umělkyním dostáváme až prostřednictvím splupráce s jejich slavnými partnery; ani ESAC se nevyhnula tato zkušenost – nejprve jsme připravili výstavu Jiřího Koláře a až po letech výstavu Běly Kolářové, nejprve Olbrama Zoubka a až po letech Evu Kmentovou, vystavili jsme rozsáhlé dílo Josefa Váchala, ale až nyní se snažíme dát dohromady dílo jeho přítelkyně, partnerky a podporovatelky Anny Mackové; dokonce i loni byla prioritou výstava Pavla Brázdy, abychom v průběhu příprav zjistili, jakým mimořádným talentem disponuje jeho žena Věra Nováková...

Rok 2018 jsme tedy pojali jako „doplnění skutečností“ - jednak čistě statisticky, tedy poskytnout výstavní prostory v roce 2018 jen ženám, jednak obsahově, protože pohled mužů na svět zachycený v uměleckých dílech byl předkládán všem dlouhá staletí a žena měla maximálně roli modelu. Ostatně nejlépe situaci vystihuje věta známé skupiny umělkyň Guerrilla Girls: Musí být ženy nahé, aby se dostaly do muzeí?

Přesto, že si jako motto bereme výše uvedenou větu Guerrilla Girls, nezajímá nás „boj“ za práva umělkyň, nýbrž pohled žen/umělkyň na svět, zajímá nás jejich život a dílo jako výpověď o jejich chápání světa, ať už se zabývají jakýmikoliv tématy a používají jakýkoliv způsob klasické či moderní tvorby. Zásadní je pak z našeho pohledu jejich životní cesta, zkušenost, nadhled a samozřejmě neotřelý způsob vyjadřování výtvarnými technikami.

Mezi vybranými umělkyněmi jsou:

Setkání se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou:

V rámci výstavního projektu POHLED ŽENY připravujeme na květen 2018 setkání se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou, autorkou knih Slepá mapa, Hotýlek a Hana.

Ke 100. výročí úmrtí Egona Schieleho jsme mj. připravili:

V říjnu 2018 uplyne 100 let od předčasné smrti Egona Schieleho (12.6.1890-31.10.1918). V souvislosti s tímto výročím vydáváme v německém a anglickém překladu povídku významného jihočeského spisovatele Jiřího Hájíčka (nar. 1967) Skica dvou dívek, jejíž děj se odehrává v Českém Krumlově mezi lety 1910 a 1918.

Ikuko Miyazaki (*1954)
japonská umělkyně z Okajamy se poprvé setkala s dílem Egona Schieleho v listopadu roku 1995; zapůsobilo na ni velmi silně. Následné studium Schieleho života a díla brzy přerostlo v uměleckou tvorbu inspirovanou slavným dílem, kdy umělkyně začala nejprve převádět Schieleho autoportréty do trojrozměrných objektů, aby postupně oživila i postavy ze Schieleho okolí - zejména ženy, které umělec před více jak sto lety kreslil a maloval. Objekty různých rozměrů a různé míry inspirace budou v následujícím roce připomínat nejen Schieleho předčasnou smrt, ale zejména inspirační sílu jeho díla, jež i po sto letech ovlivňuje umělce z celého světa.

Bernadette Huber (*1962)
Egon v Krumlově 2018, videoart
na pozvání Egon Schiele Art Centra vytvořila rakouská umělkyně v českokrumlovských ateliérech animovaný film na téma návratu Egona Schieleho po 100 letech do Českého Krumlova. Film vznikal ve spolupráci s japonskou umělkyní Ikuko Miyazaki, která svolila k využití jí stvořené postavy/loutky mladého umělce v životní velikosti.

 

2017

Věra Nováková - tisková zpráva zde [PDF 618 kB].

Milý, šarmantní a laskavý Pavel Brázda odešel...- tisková zpráva zde [PDF 1.08 MB].