Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov - slavnostní zahájení výstav, 21.4.2011

VRCHOLY MÓDY: HISTORIE NA PODPATKU - ve spolupráci s Bata Shoe Museum, Toronto a pod záštitou Velvyslanectví Kanady v České republice
UMĚNÍ V KAŽDODENNOSTI - instalace a prezentace umělců, jež svojí invencí ozvláštňují věci denní potřeby, hledají v nich symboly doby nebo vytvářejí objekty denní potřeby z neobvyklých materiálů či naopak pro svoji volnou tvorbu věci denní potřeby užívají.